banner_bj

Nhà máy

Lắp ráp tay trước

Lắp ráp tay trước

Vị trí bánh răng

Vị trí bánh răng

Cụm tay sau

Cụm tay sau

Trung tâm gia công

Trung tâm gia công

Kho bánh răng

Kho bánh răng

xưởng

xưởng